Yönetim Kurulu

Yakup YAKUBOĞLU - Başkan
Muhammed Raşid SERDAR - Başkan Yardımcısı
Recep Bircan - Sekreter
Yusuf Bulut - Sayman
Muharrem Yener - Üye
Burak ALTINTUĞ -Üye
Mesut ALTINSOY -Üye

Halidi Maarif Kurumları ve Kur’an Kursları Federasyonu

2016 yılında kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan Hâlidî Maarif Kurumları ve Kur’an Kursları Federasyonu; Federasyonumuza üye olan Kur’an Kursu dernekleri ile eğitim, ilim, kültür ve sosyal hizmetler alanında ülkemize ve tüm insanlığa maddî ve manevî katkılarda bulunmaktadır. Eğitim kurumları, kurslar ve araştırma merkezleri yapmak, yapılanlara ve yeni yapılacaklara destek olmak, eğitimlerine devam eden ve edecek olan insanları destekleyerek yurt içinde ve yurt dışında vasıflı insan yetişmesine yardımcı olmak Federasyonumuzun amaçları arasındadır.

Tarihçemiz

Kökleri Daru’l-Erkâm’dan başlayıp, Ashab-ı Suffe’ye uzanan geleneksel İslami eğitim, Büyük Selçuklular ile Nizâmiye medreseleri, Osmanlılar ile Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreseleri yüzyıllar boyunca insanlığı aydınlatmıştır. Son yüzyılda bu kurumlar bir fetret yaşasa da, gönüllüler bu mirası zor şartlar altında küçük gruplar halinde taşımaya çalışmıştır. Hâlidî Maarif Kurumlarının temelini oluşturan çalışmalar Seyyid Abdûlhakim El-Hüseyni’nin (k.s.) gayretleri ile 1940’lı yıllardan bu güne taşınmış, Hâlidî Maarif Kurumları adı ile 2004 yılı itibariyle sistemli bir şekilde devam etmektedir. Halidi Maarif Kurumları ve Kur'an Kursları Federasyonu, bünyesinde bulunan 19 adet üye Kur'an Kursu ve dernekler ile eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

Maarif Yaklaşımımız

Kurumlarımızda eğitim ve öğretim, rahle-i tedris merkezli olup hoca-talebe münasebeti edep-adap zemini üzerine kurulmuş; tasavvufi terbiye üzere bina edilmiştir. Talebelerimiz, peygamberlerin mirası olan ilmi taşıyan ve kendilerine özveriyle ilim öğretmeye çalışan hocalarına büyük değer vermekte ve ihtiram göstermektedir. Hocalarımız taşıdıkları ilmi, gelecek kuşaklara aktarmayı manevi yükümlülük kabul etmektedir. Bu sebeple, talebelere sevgi, merhamet ve şefkat üslubuyla yaklaşmakta, yetişmeleri için özel itina ve özen göstermektedir. Hoca ve talebelerimiz arasındaki bu karşılıklı üstün yaklaşımdan yaşanarak öğrenilen, kurumlarımıza has bir eğitim, terbiye ve disiplin anlayışı oluşmuştur. Talebelerimiz sadece ilmi değil, bu edep anlayışını da benimseyerek kurumlarımızdan mezun olmaktadır.