Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen, Vakfımızca desteklenen “Mihrap İlmi Araştırma ve Düşünce” toplantısı 27-29 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Bu yıl altıncısı düzenlenen program Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında hizmet veren, ilmi icazetnameye sahip hocaların yılda bir defa bir araya geldiği ve İslâmî ilimlerde tebliğlerin sunulduğu ilim meclisi, Seyyid Abdulhâkîm el-Hüseynî Kûlliyesinde toplandı.

Programın açılış konuşmasını Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Alarçin gerçekleştirdi. Alarçin yaptığı konuşmada şunlara değindi:

Mihrap İlmi Araştırma ve Düşünce toplantısının, altıncısını icra ediyoruz. Her geçen yıl daha iyi idrak etmeye başladığımız bu toplantıların önemi büyüktür.

 

İlim erbabı bir araya gelmelidir. Bu bir araya gelişin hikmetini Sahâbe-i Kirâm efendilerimizin ve onların yolunda yürüyen Selef-i Salihîn ahlâkından öğreniyoruz. Bu bilinçle yurt içinden ve yurt dışından ilmi icazetnameye sahip hocalarımızla yılda bir kez bir araya geliyoruz. Bu toplantılarımızda, ilmiyle muvafık işlerde vazifeli hocalarımız tebliğlerini sunmaktadır.

Bütün hocalarımız ilimle, kitapla doğrudan alakalı vazifelerde hizmet vermektedir. Medreselerin önemini yitirdiği geçmiş dönemlerde dâhi, hem vazife sahibi olduk, hem de ilme muvafık hizmetler yaparak kadim kitaplardan ve ilimden kopmadık.

Aynı duruşla ilim alanında derinleşmeli, günümüzdeki fikirleri detaylı tanımalı ve belirlediğimiz bir alanda ihtisas yapmalıyız. Bu doğrultuda hocalarımızın Mihrap buluşmaları vesilesiyle; alanlarını belirleyerek, çalışmalara devam etmeleri takdire şayandır.

2 günlük program boyunca 4’ü Arapça olmak üzere 20 bildiri dinleyeceğiz.  Tebliğ sunumlarını yapan hocalarımıza fikri katkı sağlayalım, merak ettiğimiz hususlar ve çalışma alanı belirleme hususunda istişarelerimizi yapalım.

Gelecek yıl bu çalışmaların kemmiyet ve keyfiyet cihetinden artarak devam etmesini temenni ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İlim Adamları Mihrap Toplantısında Buluştu